Wróć na stronę główną

Wprowadzenie Dla Graczy

Kalendarz

Jest rok 967 rachuby cesarstwa Aarmin, 17999 od powstania świata jeśli wierzyć elfom.

Doba trwa 24 godziny, tydzień 10 dni, miesiąc 30 dni, rok 360 dni. Czas wyznaczany jest według upływu dni i nocy, miesięcy księżycowych (dwa księżyce, Niebiański Posłaniec i Umiłowany Ziemi) oraz pór roku (wiosna, lato, jesień, zima) i kwartałów (woda, ziemia, ogień, powietrze).

Oficjalny cesarki kalendarz dzieli rok następująco (uwaga, jednomiesięczne przesunięcie pór wydaje się być jedynie ukłonem w stronę astrologów, gdyż oficjalne obchody nowego roku odbywają się z końcem miesiąca Karpia czyli grudnia):

kwartał / żywioł miesiąc cesarski miesiąc (polski odpowiednik)
woda karp grudzień
  meduza styczeń
  lew morski luty
ziemia świnia marzec
  zając kwiecień
  ogar maj
ogień byk czerwiec
  ćma lipiec
  smok sierpień
powietrze kura wrzesień
  wróbel październik
  gryfon listopad

Historia

Kanut Ingeborg, król małego królestwa, miał wizję - dzięki wsparciu kościoła apostoła Tomasza Zdobywcy zjednoczył ościenne królestwa w jedno.

W roku pierwszym wg. rachuby cesarstwa koronował się na Wiecznego Cesarza Aarmin Kanuta Pierwszego. Od tamtej pory dynastia Kanutów panuje nad znacznymi obszarami stopniowo powiększając terytorium cesarstwa - nowe kraje są często anektowane na drodze pokojowej - nie bez powodu domeną cesarskiej rodziny jest potężna magia.

W chwili obecnej na tronie znajduje się Kanut Siódmy Prawodawca, znany z inicjatyw mających na celu uzdrowienie administracji, systemu sądowniczego oraz władzy wykonawczej.

Jego ważniejsze dokonania to:

 • decyzja o kolonizacji nowego świata,
 • zhołdowanie Hordy (wędrownych plemion orków, które zjednoczone przez króla - kapłana Gruumsha, Ger'Nrrga, zagroziły wschodnim rubieżom cesarstwa),
 • dekret o zesłaniu (celem kolonizacji) dysydentów, więźniów politycznych, skazanych za kradzieże, dłużników etc.
 • zapewnienie darmowego transportu do Nowego Świata sektom oraz schizmatykom.

Geografia

Centrum cesarstwa jest stolica Aarmin, wielkie miasto porównywane do wieży Babel (słynna przepowiednia Salomona głosi, iż bogowie ześlą pomieszanie rozumu na ludzi, którzy spróbują wydrzeć boskie sekrety - a stanie się to w mieście wieży zwanej Babel, wieży sięgającej niebios). Wznosi się ono na setki metrów wzdłuż zboczy potężnej góry Aarminy. Na jego szczycie, widoczny w bezchmurne dni, znajduje się pałac cesarski.

Ogólnie, pułap chmur nad miastem znajduje się anormalnie nisko - lud przywykł do tego, choć zdarza się, że niektórzy narzekają na złe powietrze stolicy.

Magia w granicach cesarstwa

Wymaga zezwolenia, które trzeba odnawiać raz na rok płacąc sumę zależną od poziomu - uczniowie (L1-4) 120 GP, magowie certyfikowani (L4-9) 1200 GP, mistrzowie (L10+) 2400 GP.

Można płacić dziesiątą część w/w podatku pod warunkiem, że użycza się swoich zdolności na rzecz rządu / armii / któregoś z uniwersytetów.

W/w podatek dotyczy magii we wszystkich odmianach. Zwlekanie z zapłatą grozi grzywną w wysokości 2 i 3 krotnej wysokości podatku.

Poszukiwacze przygód

Terminem poszukiwacz przygód (mniej pochlebna wersja to awanturnik) określa się przedstawiciela specyficznego wolnego zawodu - specjalistę utrzymującego się z pracy najemnej, w ramach której podejmuje się zleceń, do których zaangażowanie armii, sił porządkowych lub urzędników cesarskich byłoby zbyt kosztowne czy ryzykowne.

Z punktu widzenia prawa, poszukiwacz to osoba pozostająca na specjalnym kontrakcie zobowiązującym do wpłacania do skarbu cesarza dziesiątej części zysków od każdej podpisanej umowy (w przypadku umów niezatwierdzonych zleceniodawca nie ma obowiązku płacenia - w interesie zleceniobiorcy jest zatem dopilnowanie wszelkich formalności).

Kontrakt ten zobowiązuje poszukiwacza przygód do przyjęcia każdego zadania od przedstawiciela prawa (lub armii) Odmowa jest możliwa, lecz wiąże się z dochodzeniem przed magistratem (urzędnik piastujący funkcje administracyjne oraz wykonawcze) lub wniesieniem 20% wartości zlecenia (dłużnicy kończą w więzieniu).

Religia

Dominującą religią, a raczej jakby zlepkiem, są Zjednoczenie Kościołów Apostolskich. Każdy kościół reprezentuje jednego Apostoła w jednym z jego dwóch aspektów - to daje nam łącznie 36 wyznań, z których wiele ma bardzo mało wyznawców.

Zasada leżąca u podstaw tych religii jest następująca - Bóg Prawdziwy jest światem, a objawia się On poprzez czyny swoich 18 Apostołów. Każdy z tych Apostołów ma dwoistą naturę - aspekt wstępujący, kojarzony ze wzrostem i rozwojem, oraz zstępujący - związany z przemijaniem i rozpadem.

Bogowie innych nacji podbitych (lub podbijanych) przez Imperium są adoptowani jako nowi Apostołowie o ile patriarchowie tychże religii są w stanie wykazać w dyspucie teologicznej, iż bóg ich jest unikalny.

Apostołowie reprezentują naturę świata - w Dniu Sądu Ostatecznego policzona zostanie ilość wyznawców każdego z nich, a wynik zadecyduje o postaci nowego świata. Religia ta powstała poprzez zaadoptowanie wierzeń ludów i ras zamieszkujących ziemie cesarstwa.

Każdy kapłan na ziemiach cesarstwa musi posiadać certyfikat stanu kapłańskiego - jego brak może spowodować posądzenie o przynależność do nielegalnej sekty - z tego też powodu kapłani albo bardzo wyraźnie się odcinają od gminu szatami jednolitej barwy (najczęściej czarnej, białej lub brunatnej), lub wcale.

Przewodniczący zbiorowości wyznaniowej po zdaniu egzaminu polegającym na uzasadnieniu sensu istnienia sekty przed radą złożoną z przedstawicieli Zjednoczonych Kościołów Apostolskich otrzymuje (lub nie) zezwolenie na prowadzenie trzody zgodnie z nakazami swej wiary przy jednoczesnym pilnowaniu się zasad jednego z aspektów któregoś z apostołów (uwaga! aspekty zstępujące są niemile widziane).

Alignment a wyznanie

Generalnie bogom (a raczej Apostołom) alignment wyznawcy jest obojętny, o ile ten wyznawca szczerze ich wyznaje i godzi się z ich zasadami. Wyjątkiem są kapłani posługujący się czarami z Domen Law, Good, Chaos i Evil - aby rzucać takie czary kapłan musi mieć alignment zgodny z Domeną.

Dlatego też natura Apostołów jest dwoista - i dlatego też wśród kapłanów tej samej religii znajdziemy bardzo różne światogpolądy, które prowadzą do wielu dysput teologicznych. Należy nadmienić, iż kapłani przeciwnych aspektów na ogół mają silne poczucie wspólnoty i konflikty na tle interpretacji świętych przykazań danego Apostoła nigdy nie prowadzą do rozlewu krwi... Kapłan, który podnosi rękę na współwyznawcę nie ma się co spodziewać wyrozumiałości od bóstwa - liczy się każdy wyznawca.

Rola modlitwy

Bogowie postrzegają swoich wyznawców poprzez moc wiary i stopień oświecenia - modlący się kapłan wznosi się na wyższy stopień istnienia i osiąga pewien stopień łączności ze swym bóstwem. Wtedy to też następuje nauka magii, przygotowanie czarów itp. A zatem kapłani rzucają czary tak samo jak czarodzieje, ale wiedzę do tego potrzebną czerpią wprost od swoich bóstw.

Wiedza ta jest tak obca ludziom, iż jej formalizacja nie jest możliwa (w przeciwieństwie do magii czarodziejskiej, opartej na zasadach stworzonych przez śmiertelnych), a wszelkie zapisy o charakterze magicznym (np. zwoje) wymykają się jakimkolwiek próbom zrozumienia.

Dlatego też korzystanie z przedmiotów stworzonych za pomocą magii kapłańskiej często jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, dla osób niezdolnych do osiągnięcia stanu podwyższonej świadomości.

Fenomen purpurowych burz

Uwaga! Dotyczy wyłącznie posługiwania się czarami o komponentach z podanym kosztem w sztukach złota.

Normalne rzucenie czaru wymaga wykorzystania komponentów materialnych - ryzykanci mogą jednak spróbować wykorzystać do tego celu czystą energię magiczną, której moc pozwoli uniknąć uciekania się do pomocy materialnych komponentów.

Uwaga! Żeby ryzykować trzzeba jeszcze wiedzieć, że można ryzykować. Technika wykorzystywania czystej energii magicznej znana jest bardzo nielicznym magom (i to prawie wyłącznie z terenów Cesarstwa).

Energię tę można wykorzystać podczas dowolnej burzy, której wyładowania mają wyraźny purpurowy odblask. Jest ona też dostępna w miejscach o szczególnie intensywnej aurze magicznej (widocznej na czarach typu detect magic jako delikatna purpurowa obwódka wokół wszystkich magicznych przedmiotów).

Każdy mag może też zwiększyć lokalny poziom magii w tym celu poprzez spędzenie dłuższego czasu w stanie koncentracji - wykonaj Will Saving Throw vs DC10+spell level.

Udany oznacza ściągnięcie energii po jednej rundzie koncentracji (w przypadku casting time wynoszącego jedną akcję standardową), nieudany o X oznacza, że potrzebna energia zostanie zgromadzona po X+1 rundach. Energia ta wystarczy do rzucenia wszystkich zgromadzonych w pamięci czarów.
W przypadku czarów o wyższym casting time wystarczy pomnożyć casting time trzy razy.

Z końcem dnia postać musi sprawdzić, czy ten typ rzucania czarów nie spowodował pogorszenia jej stanu zdrowia - Fortitude Save vs DC10+suma spell levels rzuconych zaklęć bez komponentów tego dnia. Nieudany oznacza początek choroby.

 • Pierwsze stadium - wysypka, osłabienie (-d6 ConP). Po upływie tygodnia należy wykonać FortS vs DC poprzedniemu. Udany oznacza początek rekonwalescencji i ustąpienie objawów. ConP odzyskuje się w tempie jednego na dzień odpoczynku. Nieudany oznacza przejście do drugiego stadium.
 • Drugie stadium - wypadanie włosów, dalsze osłabienie (-d6 ConP), krwotok z nosa i uszu przy znaczącym wysiłku. Reszta - j.w.
 • Trzecie stadium - złuszczanie się paznokci, otwieranie się ran (-d6 ConP), dalsze osłabienie. Reszta - j.w. Możliwe dalsze spadki Constitution.

Bogowie-Apostołowie Cesarstwa

Apostoł Tomasz

 • Symbol: Mała złota tarcza na czerwonym polu.
 • Pozycja: Patron cesarstwa.
 • Wyznawcy: Popularny wśród szlachty.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Obrońca - Protection, Law, War.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Zdobywca - Evil, Law, War.

Apostoł Moradin

 • Symbol: Młot na tle kowadła.
 • Pozycja: Obcy, przyjęty z konieczności. Tolerowany.
 • Wyznawcy: Dwarves.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Ojciec - Earth, Good, Law, Protection.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Skarbnik lub Mściciel - Earth, Evil, Law, Destruction.

Apostoł Yondalla (ona)

 • Symbol: Róg obfitości na zielonej tarczy.
 • Pozycja: Obca, przyjęta z konieczności. Tolerowany.
 • Wyznawcy: Halflings.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Matka - Good, Law, Protection.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Pani Tylnych Drzwi - Good, Trickery, Chaos.

Apostoł Maad (ona)

 • Symbol: Drzewo w kręgu kamieni.
 • Pozycja: Popularna na terenach wiejskich i leśnych.
 • Wyznawcy: Elves, Half-Elves, Halflings, Gnomes.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Ostoja, Pani Plonów - Animal, Good, Plant, Sun.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Głusza, Pani Susza - Animal, Evil, Plant, Sun.

Apostoł Carl Glittergold

 • Symbol: Bryłka rudy.
 • Pozycja: Kupcy i górnicy.
 • Wyznawcy: Gnomes.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Złotodzierżca - Good, Protection, Trickery.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Łapczywy - Luck, Destruction, Trickery.

Apostoł Corellon Larethian

 • Symbol: Srebrny, bogato zdobiony półksiężyc.
 • Pozycja: Obcy, przyjęty z konieczności. Tolerowany.
 • Wyznawcy: Elves, Half-Elves.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Ojciec, Strażnik zwyczajów, Mecenas sztuki - Chaos, Good, Protection, War.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Zmiana, Konflikt - Chaos, Good, Destruction, War.

Apostoł Katon

 • Symbol: Dwie dłonie splecione do siłowania się na czarnym lub białym polu.
 • Pozycja: Bardzo popularny ze względu na niechęć do polityki.
 • Wyznawcy: Zawodnicy, żołnierze, hazardziści, gladiatorzy, najemnicy.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Zwycięzca, Siła - Chaos, Good, Luck, Strength.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Kamienne serce, Pierwszy wśród równych - Chaos, Evil, Luck, Strength.

Apostoł Kali (ona)

 • Symbol: Czerwony szal.
 • Pozycja: Bogini orientalna, mało popularna ze względu na silne związki ze śmiercią.
 • Wyznawcy: Rzadko spotykani.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Pani Godnego Przejścia - Death, Law, Magic.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Groza - Death, Chaos, Magic.

Apostoł Jan

 • Symbol: Czerwony krzyż z szeryfami, na białym, błękitnym lub czarnym polu.
 • Pozycja: Patron zakonu rycerzy Jana Apostoła. Słynny reformator i założyciel zakonu, został ubóstwiony przez Tomasza na polu walki.
 • Wyznawcy: Paladyni, krzyżowcy.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Odnowiciel, Obrońca uciśnionych - Healing, Law, Strength.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Mściciel, Zdobywca - Strength, Law, Destruction.

Apostoł Salomon

 • Symbol: Waga w pozycji równowagi lub przeważenia, na polu szarym lub zielonym.
 • Pozycja: Wiązany z nauką i odkryciami.
 • Wyznawcy: Uczeni, alchemicy, wynalazcy.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Mądrość, Pomysłowość - Knowledge, Magic, Trickery.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Zapamiętanie - Knowledge, Magic, Chaos.

Apostoł Krzysztof

 • Symbol: Srebrny bocian lub gęś na polu czerwonym, czarnym lub złotym.
 • Pozycja: Najczęściej spotykany w kapliczkach na rozstajach dróg i w portach - mało kapłanów, wiele symbolicznych datków.
 • Wyznawcy: Wielu podróżnych poczuwa się do choć symbolicznego gestu na rzecz patrona dróg.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Patron podróżnych - Travel, Luck, Protection.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Pech, Koszt - Travel, Destruction, Luck.

Apostoł August

 • Symbol: Gałązka jemioły, złoty sierp.
 • Pozycja: Umiłowanie przyrody. Harmonia.
 • Wyznawcy: Popularny na terenach wiejskich i leśnych wśród druidów, szamanów, wiedźm i chłopstwa.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Harmonia życia, Czas narodzin - Air, Water, Earth, Fire, Animal, Plant.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Kosiarz, Zwiastun Zimy - Air, Water, Earth, Fire, Death, Destruction.

Apostoł Fortuna (ona)

 • Symbol: Złote koło z odgryzionym bokiem lub czerwona czapka trefnisia.
 • Pozycja: Wielu wzywa, mało wyznaje na co dzień. Starożytna bogini, która z wolna odchodzi w niepamięć.
 • Wyznawcy: Hazardziści, złodzieje.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Szczęśliwy traf - Luck, Chaos, Trickery.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Strata, pech - Luck, Chaos, Destruction.

Apostoł Dariusz

 • Symbol: Srebrna tarcza ze złotą strzałą ponad - skierowaną ku prawej. Na polu białym lub czarnym.
 • Pozycja: Wielki konkurent Tomasza, przybysz z Południa - ubóstwiony mistrz odłamu zakonu Jana Apostoła. Bardzo popularny w południowych koloniach. Aspekt wstępujący ma bardzo niewielu zwolenników.
 • Wyznawcy: Politycy, karierowicze, władcy.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Wędzidło -Protection, Law, War.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Żelazna pięść (aspekt najpopularnieszy) -Evil, Law, War.

Apostoł Yama

 • Symbol: Wiosło, pióro, kosa lub miecz - przepasane czerwoną wstęgą
 • Pozycja: Sędzia surowy i sprawiedliwy, stojący ponad dobrem i złem. Śmierć.
 • Wyznawcy: Urzędnicy, grabarze, sędziowie, uczeni.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Czerwony sędzia, Ostatni towarzysz - Death, Law, Knowledge, Magic.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Zmęczony przewoźnik, Czerwona śmierć - Death, Chaos, Knowledge, Magic.

Apostoł Kora (ona)

 • Symbol: Odwrócony kielich w kręgu.
 • Pozycja: Patronka magii, wina i boskiego szaleństwa. Pochodzi z południowych kolonii.
 • Wyznawcy: magowie, uczeni oraz wszyscy chcący się dobrze bawić.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Boskie szaleństwo -  Chaos, Knowledge, Magic.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Potęga i władza - Evil, Knowledge, Magic.

Apostoł Hasaad

 • Symbol: Czerwona i czarna (pasy lub romby) rękawica z poplątanymi palcami.
 • Pozycja: Strażnik  sekretów i przyjaciel grabieżców. Wyznawcom często pomaga - szybko zdobywa popularność. Przybysz z południa.
 • Wyznawcy: Złodzieje, zabójcy, strażnicy. Ze względu na pewną świeżość w oficjalnym panteonie cesarstwa, istnienie kapłanów aspektu wstępującego jest raczej abstrakcją niż faktem, choć nieliczni uczniowie mogą już pobierać nauki w szkołach cesarstwa.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Strażnik sekretów - Law, Protection, Trickery, Death.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Nadzieja grabieżcy, Pan upadku - Chaos, Travel, Trickery, Death.

Apostoł Gruumsh

 • Symbol: Czarna źrenica w czerwonym rombie w położonej elipsie.
 • Pozycja: Nowy w panteonie. Po zhołdowaniu Hordy. Nielubiany.
 • Wyznawcy: Orcs. Ze względu na pewną świeżość w oficjalnym panteonie cesarstwa, istnienie kapłanów aspektu wstępującego jest raczej abstrakcją niż faktem.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Męstwo, Pan zaszczytnej śmierci - Chaos, Strength, Healing, War.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Pożeracz - Chaos, Strength, Evil, War.

Bogowie w księstwach Północy

Księstwa Północy: Dhunraven, Sigista, Gethumeen, Berifrast, Tar Dalion, Sholverteen, Cegni

Bogowie imperialni

Księstwa Północy pozostają pod silnym wpływem kultury Cesarstwa - wyznawanie ich zatem nie jest niczym szczególnym (zwłaszcza bogów nie-ludzi), acz upieranie się o ich apostolski status w mniej cywilizowanych regionach księstw może spowodować pewien uszczerbek na zdrowiu nadgorliwego wyznawcy.

Najpopularniejsi wśród ludzi to Tomasz i Katon. Powszechne są także kapliczki Krzysztofa.

Najstarsza

 • Symbol: sowa.
 • Pozycja: Bogini natury, boski pośrednik pomiędzy orkami a ich przodkami. Jest tą, która poddaje próbie przyszłych wodzów. Strażniczka tradycji.
 • Wyznawcy: Orki i druidzi. Ma także kapłanów, adeptów i szamanów. Popularna wśród żyjących bliżej natury.
 • Aspekt wstępujący / Domeny: Narodziny, Wiosna, Płodność - Plant, Animal, Law.
 • Aspekt zstępujący / Domeny: Zgon, Jesień, Pomsta - Destruction, Plant, Animal.
Wróć na początek