Scarred Lands Campaign Site
Withered Flowers
by Patryk Adamski (Ruemere)

Kroniki...

List Nestera sesja dwudziesta pierwsza

14 Hedrota, Banewarrens

Wysoka rado!

Biada mi, nie jestem godzien aby mymi listami kłopotać radę. Lecz świadom będąc nałożonego na mnie obowiązku oto donoszę jak jest obrót sprawy.

Gdy pisałem poprzedni list, pełen radości i dumy, iż mogę służyć Wysokiej Radzie, nie mogłem przewidzieć, że w kilka godzin później padnę ofiarą okrutnej klątwy skamienienia. Tak, nie inaczej, gdy ruszyliśmy z powrotem aby powstrzymać sączące się zło miał miejsce ten tragiczny w skutkach wypadek. Walcząc z mechanicznym skorpionem rodem z otchłani padłem ofiarą zaklęcia, które zamieniło mnie w martwy posąg. Jak później się dowiedziałem, podobny los spotkał Cinnamon. W kamiennej skorupie zachowałem część mego jasnego umysłu. Wysoka Rado, nie piszę tego listu aby żalić się na me poświęcenia, lecz czułem, iż w tym kamiennym więzieniu mego ciała spędziłem całe wieki, choć jak się okazało klątwę zdjęto ze mnie nazajutrz.

Lecz los był okrutny, nie był to koniec nieszczęść. Okazało się, że gdy byłem pogrążony w kamiennym śnie, ważyły się losy jednego z mych towarzyszy, Oshira. Niestety, na sędziów naznaczono dwóch z moich towarzyszy, Guillermo i Gabriela, którzy są prostego i szczerego serca. Nie głowili się oni zbytnio nad wyborem słów i w ten sposób Oshirowi nastręczyli problemów wobec dowódcy jego legionu. Mam niejasne wrażenie, że świeżo odkamieniona Cinamon i Tadhg wysnuli jakąś przemyślną intrygę aby poratować Oshira, lecz cóż z tego wyniknie pokażą najbliższe dni.

Niestety, nie było to ostatnie z nieszczęść. Chociaż wypadki jakie miały później miejsce nie można nazwać szczególnie nieszczęśliwymi, to ufam, że Wysoka Rada podzieli moje zdanie, że nie przynoszą nam chwały i zaszczytu. Otóż zgodnie z nadanym nam zadaniem, po raz kolejny ruszyliśmy w otchłań Banewarrens aby powstrzymać próbujące się wyrwać zło. Po sporach nad losami sądów na Oshirem atmosfera w drużynie wydawała się być oczyszczona. Toteż z nadzieją w sercu ruszyliśmy w głąb ciemnych korytarzy. Nie starczy miejsca aby opisać wszystkie pułapki z jakimi musieliśmy się zmierzyć (szczegółowe opisy pułapek do wykorzystania w celu ochrony naszych własnych tajemnic załączam osobno). Szczególnie straszliwy był magiczny teleporter, która uwięził Oshira za kamiennymi ścianami oraz komnata lodowatej grozy, gdzie Oshir (wiele nieszczęść było jego udziałem ostatnio) został obrócony w bryłę lodu, a Guillermo prawie zamarzł na śmierć próbując go ratować. Na nasze szczęście Tadhg zręcznie użył jednego zaklęć ogniowych aby uwolnić Oshira z okow lodu. Lecz najstraszniejsze było przed nami. Pięliśmy się korytarzami w górę, ku sercu Bane Warrens, gdy w jednym z pomieszczeń Mustellus, sprytny chowaniec Tadhga wyczuł obecność potwornego nieumarłego upiora. Jednak mimo, iż nie daliśmy zakoczyć, byliśmy niemalże bezbronni wobec ducha. Jego niematerialna postać kryła się w chłodnych murach Bane Warrens, gdzie nie byliśmy w stanie go dosięgnąć naszą bronią. Jego szpony raz po raz sięgały ze ścian i wydzierały z nas nasze siły życiowe. Staliśmy tam niemalże jak cielęta prowadzone na rzeź, prawie bezbronni. I wtedy znów z pomocą przyszedł Tadhg. Użył przemyślnego zaklęcia, które skupiło dodatnią energię życia skupioną w nim samym i skierował ją na upiora. Tadhg poświęcił tyle swoich sił życiowych, iż został w nim jedynie cień życia, lecz esencja upiora została unicestwiona.

I chociaż zdarzenia przybrały korzystny obrót, to pytam się: jak to się dzieje, że synów i córki miasta Mithrill musi raz po raz ratować ambasador z Hollowfaust? Biada nam, gdyż jeśli zdani jesteśmy na łaskę gości przebywających w naszym mieście, to chwała Mithril chyli się ku końcowi. Naprawdę nie jestem godny być członkiem Shadowguild, lecz uczynię wszystko co w mojej mocy, aby w przyszłości lepiej się sprawiać.

Są jednak i dobre wieści. Odkryliśmy, że Kikanuile uszkodziła golema odpowiedzialnego za utrzymywanie zabezpieczeń Bane Warrens w sprawności. Ten dziwaczny konstrukt jest zdolny do porozumiewania się i wyjawił nam, że istnieje sposób, aby przywrócić sprawność zabezpieczeniom Bane Warrens. Wspomniał o Wand lub Rod of Restoration, gdy dowiem się czegoś więcej, natychmiast przekażę

Uniżony Sługa Rady

Nester

Tu kończy się trzeci raport Nestera.

Na początek?