Kronika | Artykuły | Kampanie | Pliki | Linki | Autorzy
Scarred Lands Repository | Forum FALLOUT

pliki

Gdzie człowiek mądry ukryje liść? [..] W lesie. [..] Jeżeli w pobliżu nie ma lasu, zasadzi las. Jeżeli jednak bedzie chciał schować uschnięty, martwy liść, najbardziej odpowiadałby mu las uschnięty, martwy.
   Gilbert Keith Chesterton, Przygody księdza Browna: Złamana szabla.

Tła pulpitu

Format pliku - JPEG.

Część pierwsza | druga | trzecia | czwarta.

MU Online, Zasoby

Nowe wiadomości / NEW INFORMATION

Minimizer: Travis' Minimizer, Adderus' Minimizer, Renzime's Jaffa Cake of Doom (the last two seem to have problems with latest version of Microsoft Framework 2.0).
PL: Wymaga: Microsoft Framework 2.0 by działać (wybierz pozycje .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86 LUB 64 Bit)).
EN: Requires: Microsoft Framework 2.0 to run (choose .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86 OR 64 Bit) item).
Bocik >> 5.03 << (with upx).
Old: 5.02, 5.01, 5.00 (no upx, save/load, GUI, dropper), 4.01 (no upx), 4.2 (with upx), 4.40 (no upx, fixed autobuff), 4.50 (no upx, save/load, GUI), 4.60 (with upx, save/load, GUI), 4.70 (no upx, save/load, GUI), 4.80 (no upx, save/load, GUI), 4.90 << (no upx, save/load, GUI)
PL: Pliki spakowane - chronione hasłem.
EN: Password protected archives.
OSTRZEŻENIE!
Powyższe pliki, choć nie są nielegalne same w sobie, mogą zostać uznane za niesympatyczne lub nawet niebezpieczne dla Twojego komputera, Twojej gry czy Twojego konta w grze. Wiele osób (w tym Mu Managers, choć nie WebZen jako firma) nie lubi ich używania.
ŻADNYCH GWARANCJI. UŻYWASZ ICH NA WŁASNE RYZYKO. ZOSTAŁEŚ OSTRZEŻONY.
WARNING!
These files, while not illegal in themselves, may be considered detrimental or harmful to your computer, your gaming or, finally, to your gaming account. Also, many people (including Mu Managers, but not WebZen as a company) take dim view of those using them.
NO GUARANTEES. YOU ARE USING THEM AT YOUR RISK. YOU WERE WARNED.

ARCHIVA / ARCHIVES

Adderus' Minimizer
Programik do grania w oknie w MU Online. Wymaga uprzedniej instalacji Microsoft Framework 2.0 Beta (uwaga! jeśli link do frameworka nie działa, wrzuć hasło do wyszukiwania w Google "Microsoft Framework 2.0"). Instrukcje w pliku readme.txt w .zipie.
Renzime's Jaffa Cake of Doom
Patrz wyżej (wszystkie wymagania Adderus' Minimizer obowiązują). Zgrabniejszy i bardziej dopracowany program (wydaje się szybciej działać). Instrukcje w .zipie.
Bocik: v3.0, v3.02, v3.04, v3.05, v3.051, v3.06, v3.061, v3.08, v3.09 (dotychczasowe wersje były pakowane UPX, i mogą być wykrywane jako trojan), 3.091 (no upx), 4.01 (no upx), 4.2.
Wygodne zastępstwo plastra, książki i kubka do MU. Do użytku znajomych tylko i wyłącznie - rozpakowanie wymaga podania hasła (inne, niż w poprzedniej wersji). Wymagania - patrz wyżej. Instrukcje - wewnątrz archiwum.
Zmiany:
- nie wymaga angielskiego Notepad.exe (a co za tym idzie, łatwiejszy w instalacji na polskich systemach operacyjnych),
- częstość używania spacji zmniejszona (większa stabilność),
- eksperymentalna obsługa zmiany skilli w trakcie (uruchamiane przez 1, nie 7, używa skilli pod klawiszami 1 i 2, oraz, oczywiście spacji i prawego prawego przycisku myszy)
- v3.02 - dodatkowe opcje z numpada: 3 - zapamiętaj pozycję myszy, 2 - jak 7, co 15 sekund symuluj ruch myszką o 50px w prawo.
- v3.04 - tryb 1 (uruchamiany z numpad 1), używanie na przemian skilla 1 i 2, symulowanie ruchu myszą między trzema wybranymi pozycjami
- v3.051 (zamiast 3.05) - DUŻE ZMIANY! Zmiana skrótów klawiszowych, tryb 6, "autobuff" dla elfa. Szczegóły w instrukcji w archiwum.
- v3.061 (zamiast 3.06) - autobuff dla elfa: troche częściej, 2 razy częściej skill nr 3 (domyślnie: Heal) - poprawka: wyłączenie opóźnienia pomiędzy kolejnymi seriami buffów. Poprawka II: mozliwość jednokrotnego zbuffowania wszystkich członków party (dla aktywnych elfów w party).
- v3.08 - poprawa czasów buffów i skilli (bardziej ekonomicznie), wprowadzenie prawie niezawdnej metody nadmiernego buffowania.
- v3.09 - optymalizacja kolejności działania, powrót notatnika, jako metody na zmianę aktywnego okna.
- v3.091 - wyłączone pakowanie UPXem (UPX.EXE dodany jako osobna aplikacja, na wypadek, gdyby ktos chciał jednak zrobić to ręcznie - przy GG wystarczy kliknąć na No, by nie było problemów). 2005-10-05.
Osobisty komentarz: może teraz ludzie przestaną używać bota :), bo sie przestrasza tego komunikatu.
- v4.00 (zastąpiony przez v4.01) - dodano tryb "Fast Cast" (możliwość szybszego/dłuższego używania skilli), tryb "1skill 5spots" dla agility elves, poprawiono pauzę oraz dodano potwierdzanie operacji.

 

Słówko

Czasami nachodzi człeka myśl - a moze by czasem zaprezentować jakiś pomysł innym?

Jeśli Ci się to nie podoba, jeżeli chcesz zabrać się za krytykę i potrafisz napisać tak, aby za bardzo nie zranić mej dumy :/ - pisz.

Adres na dole strony.