Na pierwszy rzut oka. Zawartość podręcznika. Rasy i klasy. Nowa mechanika? Magia. Podsumowanie. Komentarz Artura Biesiadowskiego.

Dungeons and Dragons 3rd edition
Player's Handbook

g a r ś ć   w r a ż e ń

[ wstecz ] [ dalej ]

Nowa mechanika?

A tak.

Teraz wszystko rozstrzygamy rzutem kostką dwudziestościenną, dodajemy do tego wszystkie modyfikatory (najczęściej jest to suma umiejętności, premii do odpowiedniej cechy oraz modyfikator specjalny). Wynik porównujemy z poziomem trudności.

Przykładowo:

Trafienie w walce to rzut d20, plus..

  1. Modyfikator umiejętności walki (dawne THAC0) będący sumą modyfikatorów od wszystkich posiadanych klas, np. postać będąca zarazem Barbarianem 3ciego poziomu (+2) i Fighterem 4tego poziomu (+3) będzie miała łącznie +5.
  2. Modyfikator od Siły.
  3. Modyfikator od znajomości broni.

Poziom trudności to klasa zbroi (AC), która teraz rośnie od 10 wzwyż (np. 17) zmodyfikowana o modyfikatory od Dexterity i zbroi.

Stare, dobre Saving throws wykonuje się podobnie, tylko że są ich tylko trzy (Will, Fortitude i Reflex - nazwy same tłumaczą okoliczności, w jakich nalezy je stosować), modyfikuje się podobnie jak w przypadku ataku liczbą zależną od poziomu (suma modyfikatorów dla każdej z posiadanych klas), a poziom trudności to np. (odporność na czar) 10+poziom czarodzieja+premia do głównej cechy czarodzieja.

Jeśli zaś chodzi o umiejętności - cóż, modyfikator wynosi tyle, ile punktów otrzymanych przy awansie przeznaczyliśmy na daną umiejętność - 0 może oznaczać modyfikator negatywny lub niezdolność do wykonania czynności związanej z tąże umiejętnością.

Uwaga! Każdy modyfikator ma jakiś specjalny dopisek, np. ring of protection+3 daje deflection bonus +3 do klasy zbroi.

Typ premii ma dwojakie znaczenie:
Po pierwsze, efekty, które ignorują pewne modyfikatory, wyraˇnie wyszczególniają, które to modyfikatory są nieskuteczne.
Po drugie, premie tego samego rodzaju nie kumulują się. Innymi słowy z dwu pierścieni ochronnych liczy się tylko premia z lepszego.
Gdyby jednak drugi pierścień dawał dodge bonus+3, to mogłyby zadziałać razem.

[ dalej ]